Verksamheten
 

Mottagningen är specialiserad inom invärtesmedicinska sjukdomar, framförallt patienter
med hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, akuta  infektioner, luftvägsallergier mm. 

Dr Tom Wickström har tidigare arbetat på Höglandssjukhuset i Eksjö, Vrinnevisjukhuset
i Norrköping och senast på Medicinskt Centrum, Specialistvård i Norrköping.


Avtal med de flesta Försäkringsbolagen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mottagningsavgift    Läkare               200:-

                                Sjuksköterska    200:-

Frikort gäller.

Vid remiss från vårdcentral är kostnaden 0:- .

Inget remisskrav.

Avboka tid
Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan bokad tid.
Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar debiteras 200 :-, även om giltigt frikort.