Hälsokontroll

Hos oss kan du nu också göra en stor hälsokontroll.

Vid första besöket får du fylla i en hälsodeklaration varefter våra sjuksköterskor mäter:
- längd
- vikt
- bukhöjd (exaktare mått på risken att drabbas av diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck och hjärt-  kärlsjukdomar än BMI och midjeomkretsen).

Efter detta genomförs:
- Provtagning
- Kontroll av blodtryck
- EKG
- Spirometriundersökning (analys av lungfunktion).

Vid provtagningen undersökes:
- Blodsocker
- Blodfetter (Kolesterol och triglycerider mm.)
- Leverfunktion (ASAT, ALAT, gamma-GT, Alkaliska-fosfataser samt albumin)
- Njurfunktion (Kreatinin och Urat)
- Bisköldkörteln (Calcium)
- Sköldkörteln (TSH)
- Blodstatus (Hemoglobin, vita blodkroppar, blodplättar mm.)
- Järn
- PSA (Prostata specifikt antigen) hos män tas mot pristillägg.

Det finns inte några vetenskapliga bevis som motiverar att ta sänka (SR) i samband med undersökning av friska personer. Förhöjd SR behöver inte betyda att man lider av någon sjukdom varför denna ej tas rutinmässigt vid vår hälsokontroll. Om trots allt önskemål om att analysera SR finns göres detta utan kostnadstillägg.

Vid andra besöket träffar du läkare för:
- Genomgång av samtliga prover och undersökningar
- Kroppsundersökning
- Sammanfattning och bedömning
- Bedömning av risk för hjärt- och kärlsjukdomar
- Kost- och motionsråd

Pris: 2500 kr
Tillägg för PSA: 250 kr